Misja

 

Od początku istnienia firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. celem prowadzonego biznesu stało się dostarczanie Klientom usług najpełniej odpowiadających ich oczekiwaniom. Lata doświadczeń i zdobywanych kompetencji pozwalają dziś w sposób odważny definiować misję firmy.

 

Misją firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. jest zapewnienie odpowiedniej jakości kompleksowych usług badań i oceny środowiska bez względu na zakres i lokalizację prac.