POLITYKA JAKOŚCI

 

Podstawowym celem firmy LEMITOR Ochrona Środowiska jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska, m.in. poprzez bezpośrednią współpracę Pracowni Konsultingowej ze znajdującym się w obrębie przedsiębiorstwa akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawczym.

Kierownictwo firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. deklaruje stosowanie polityki jakości dla Pracowni Konsultingowej i Laboratorium Badawczego stosownie do wymagań odpowiednich norm.

 

Polityka Jakości Laboratorium Badawczego