Kontakt - Siedziba główna we Wrocławiu

LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA sp. z o.o. sp.k.

Siedziba główna

ul. Jana Długosza 40
51-162 Wrocław

NIP 895-17-96-072
REGON 932930170
KRS 0000708209
Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. KRS

Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Wrocław: 42 1090 2398 0000 0006 0828 3207
 

telefon/faks:         

 

 

e-mail:

+48 71 325 25 90

+48 71 326 02 40

+48 71 372 79 02

[email protected]

 

Pracujemy od godziny 7:00!

 

 

Kopia wiadomości zostanie wysłana również do nadawcy.