Akredytacja ISO 17025

Akredytacja zgodna z normą ISO 17025 to formalne uznanie kompetencji laboratoriów badawczych do wykonywania określonych zadań w zakresie oceny zgodności. Certyfikat wydawany jest przez upoważnioną przez rząd jednostkę akredytującą, którą w warunkach polskich jest Polskie Centrum Akredytacji (PCA).

Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR uzyskało certyfikat akredytacji o numerze AB912 w 2008 roku. Wdrożenie i stosowanie normy ISO 17025 przez laboratorium zapewnia, że wykonywane badania są zgodne z systemem jakości, a otrzymywane wyniki są dokładne, miarodajne i rzetelne.

Logo ilac mra - pca

Zasady akredytacji ujęte są w międzynarodowych normach i wytycznych, w których określone są wymagania, zarówno dla jednostek akredytujących, jak i dla podlegających akredytacji jednostek. W praktyce oznacza to, że sprawozdania z badań wydawane przez laboratoria akredytowane przez PCA mogą być uznawane przez zainteresowane instytucje w krajach będących sygnatariuszami wielostronnych porozumień (ILAC/MRA).

Zawsze aktualny zakres akredytacji AB912 wydanej dla Laboratorium Badawczego LEMITOR znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (www.pca.gov.pl).