Adaptacja do zmian klimatu w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

LIFE TreeCheck Konferencja

Konferencja prezentująca wyniki w zakresie wdrażania krajowych strategii i planów działań w zakresie zmian klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej odbędzie się już 22 marca 2022 w siedzibie przedstawicielstwa Republiki Czeskiej w UE (Bruksela).

 

Będzie to dobra okazja aby kompleksowo zaprezentować działania realizowane w ramach projektu LIFE TreeCheck. Projektu, dla którego jako cel obrano wsparcie służące przyspieszeniu procesu wdrażania rozwiązań służących adaptacji do zmian klimatu i wzmocnienie zaangażowania zaangażowania społecznego w lokalnie podejmowane decyzje. Efekt końcowy przyczynia się - zgodnie ze strategiami europejskimi - do osiągnięcia lepszego zarządzania klimatem w Europie.
 

Program konferencji przedstawiono poniżej. Więcej informacji o wydarzeniu dostępnych jest również na stronie internetowej wydarzenia: 

https://www.lifetreecheck.eu/pl/Events/Climate-Change-Adaptation-in-CEE
 

10:00 – 10:10 Otwarcie Konferencji – Czeska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Ladislav Miko
10:10 – 11:30

Kontekst wpływu zmian klimatycznych i potrzeby adaptacyjne miast w Europie Środkowej + bariery wdrażania – CzechGlobe – Davina Vackárová

Podręcznik UHI (w tym metody oddziaływania na inwestycje) – Czeska Fundacja Ekologiczne Partnerstwo – Magdalena Maceková & Martin Ander

Oprogramowanie TreeCheck Pro – SafeTrees – Jaroslav Kolarík

Aplikacja TreeCheck – Czeska Fundacja Partnerstwa dla Środowiska – Ondřej Veselý

Edukacja administracji publicznej: Polityka klimatyczna – wyzwania stojące przed miastami – Karpacki Instytut Rozwoju – Karin Kernerová

Współpraca z miastami pilotażowymi – metodologia – Ekotoxa – Cestmír Kantor

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:10 Case studies

Ostrava – Ekotoxa – Cestmír Kantor

Budapest – Ökotárs – Veronika Móra

Košice, Prešov – Karpacki Instytut Rozwoju – Zuzana Jarošová

Walbrzych – Lemitor – Paweł Binkiewicz

Prague – Czech Globe – Helena Duchková

Prague – Climate plan Pražské spolecenství obnovitelné energie - Jaroslav Klusák

Pilsen, Brno – Czeska Fundacja Partnerstwa dla Środowiska – Martin Ander

13:10 – 13:20 Nagrody Adapterra i baza dobrych projektów, inne narzędzia komunikacji – Czeska Fundacja Partnerstwa dla Środowiska – Andrea Křivánková

Podsumowanie i wnioski