Certyfikat ISO 14001

certyfikat ISO 14001

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma wdrożyła i stosuje system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO14001:2015 w obszarze: Kompleksowe usługi  w zakresie ochrony środowiska: doradztwo i dokumentacje. Potwierdzeniem jest certyfikat wydany przez Polską Akademię Jakości CERT będącą akredytowaną jednostką certyfikującą. Dokument z dnia 30 sierpnia 2017 roku obowiązuje do 29 sierpnia 2020 roku.

Jesteśmy przekonani, że wdrożenie i stosowanie systemu pozwoli naszej firmie jeszcze skuteczniej reagować na pojawiające się współcześnie wyzwania w obszarze ochrony środowiska.