Nowa strona internetowa

Informacja - ikona

Spośród zasadniczych zmian wskazać można nowy, obszerny zakres metali analizowanych w wodach, ściekach, osadach i glebach metodą emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzaniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES). Dzięki zastosowaniu urządzeń najnowszej technologii Agilent Dual View analiza trwa krócej a dzieki mniejszemu zużyciu gazów również w sposób mniej uciążliwy dla środowiska. Wszystko to powoduje, że jesteśmy w stanie jeszcze sprawniej realizować Państwa oczekiwania.

Szereg pomniejszych zmian ma na celu w głównej mierze uporządkowanie stosowanych metodyk i ich dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Wraz z opublikowaniem nowego certyfikatu obowiązuje nowy zakres badanych cech (metodyk) akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.