Plan Adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania 2030

MPA Poznań 2030

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Poznania do udziału w konsultacjach, które mają na celu zebranie możliwie szerokiego zbioru uwag i spostrzeżeń do proponowanych działań adaptacyjnych aktualizowanego Planu Adaptacji do zmian klimatu Miasta Poznania do roku 2030.
 
Prace nad planem aktualnie trwają, w związku z czym jego pełna treść nie jest jeszcze dostępna.  Poniżej - oprócz samego formularza ankiety - znaleźć można zaktualizowane działania adaptacyjne, jak również diagnozę ryzyka i analizę wrażliwości, które jak liczymy będą pomocne w formułowaniu zgłaszanych uwag i spostrzeżeń.
 
Wszystkie uwagi są dla nas cenne i pozwolą na opracowanie dokumentu możliwie w pełni odpowiadającego zgłoszonym potrzebom! Jeżeli uważasz, że również ktoś z Twoich znajomych mógłby być zainteresowany zgłoszeniem stosownego spostrzeżenia - prześlij link do poniższej strony, przekaż informację, zachęć do wypowiedzenia się!
 
Zgłaszanie spostrzeżeń i uwag możliwe jest z wykorzystaniem formularza ankiety znajdującego się na dedykowanej stronie.