Infrastruktura

Infrastruktura transportu - ikona

Transport to dziedzina o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Kompleksowo traktowana gałąź gospodarki obejmująca tak poszczególnych uczestników ruchu jak i całą złożoną infrastrukturę transportu wykazuje jednak szereg interakcji z otaczającym środowiskiem. Oddziaływania o charakterze punktowym czy powierzchniowym a przede wszystkim liniowym to nieodłączny element nie tylko analizy nowych inwestycji transportowych ale także codziennej działalności utrzymaniowej.

Transport to dziedzina dla której firma LEMITOR jest w stanie zaoferować naprawdę wiele. Usługi z zakresu oceny wpływu na środowisko oraz wszelkiego rodzaju pomiarów na rzecz transportu to przykład usług firmy, które zdążyły zdobyć zaufanie wielu Klientów i w pełni potwierdzić swoją jakość.

Wykonujemy zarówno prace wymagane na etapie planowania inwestycji jak i jej realizacji a następnie eksploatacji uruchamianych elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej i lotniskowej.

Oferta ma charakter w pełni kompleksowy i obejmuje zarówno:

  • wykonanie wszelkiego rodzaju analiz środowiska wymaganych na etapie planowania inwestycji, jej realizacji oraz w okresie późniejszej eksploatacji i badań wpływu prowadzonej działalności na środowisko (analizy porealizacyjnej)
  • sporządzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji ochrony środowiska jak również wsparcie w administracyjnej procedurze pozyskiwania decyzji środowiskowych

Opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów Pracowni Konsultingowej posiadających dużą wiedzę w zakresie wymaganych procedur i sporządzania dokumentacji ochrony środowiska. Na każdym etapie opracowania dokumentacji, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, zespół projektowy liczyć może na wsparcie Laboratorium Badawczego LEMITOR. Ogranicza to koszty i czas realizacji zadania w sytuacji kiedy niezbędnym okazuje się przeprowadzenie pomiarów parametrów środowiska.

Pracownia Konsultingowa LEMITOR posiadaja certyfikat ISO9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz certyfikat zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 a Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO 17025 (certyfikat akredytacji AB912).
 

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

  • projektanci i pracownie projektowe jak również wszelkie inne podmioty odpowiedzialne za przygotowanie inwestycji infrastruktury transportowej

  • podmioty publiczne oraz prywatne zarządzające infrastrukturą transportową

  • wszelkie inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne), których działalność powiązana jest z branżą transportową i zainteresowane uzyskaniem profesjonalnego wsparcia w zakresie zagadnień ochrony środowiska


Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!