Miasta

Miasto - ikona

Oferta dla miast to złożona kategoria usług obejmująca badania, dokumentację i doradztwo ochrony środowiska służące wsparciu administracji lokalnej (oraz innych podmiotów świadczących usługi publiczne) na wszystkich etapach ich działalności.

Zakres wykonywanych opracowań odpowiada wymaganiom właściwych przepisów prawa jednak zawsze może zostać zmodyfikowany i rozszerzony zgodnie z indywidualnie zdefiniowanymi oczekiwaniami odbiorcy.

Sporządzane dla miast (a także dla gmin i powiatów) dokumentacje obejmują w szczególności:

Na potrzeby planowanych lub istniejących inwestycji infrastruktury służącej mieszkańcom oferujemy:

 • przeglądy ekologiczne
 • analizy porealizacyjne (np. dróg)
 • projekty obszarów ograniczonego użytkowania
 • kompleksowe opracowania monitoringowe (np. składowisk odpadów)

Opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów Pracowni Konsultingowej posiadających duże kompetencje również odnośnie udziału w publicznych konsultacjach przedkładanych dokumentów.  Jest to szczególnie istotne np. w przypadku realizacji opracowań o charakterze planistycznym w procedurze uchwalania których szeroki udział społeczeństwa jest wymagany.

Na każdym etapie opracowania dokumentacji, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, zespół projektowy liczyć może na wsparcie Laboratorium Badawczego LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. Ogranicza to koszty i czas realizacji zadania w sytuacji kiedy niezbędnym okazuje się np. określenie  stanu powietrza, emisji hałasu czy jakości wód i gleb analizowanego terenu.

Dopełnieniem kompleksowej oferty są usługi oferowane przez Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.​ Sp.K. obejmujące zarówno pobieranie próbek, pomiary terenowe jak i szeroki zakres analiz laboratoryjnych w następujących obszarach:

 • wody i ścieki
 • osady ściekowe, gleby i odpady
 • emisja i imisja w powietrzu
 • hałas i drgania

Pracownia Konsultingowa firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.​ Sp.K. jest certyfikowana przez TUV Nord Polska zgodnie z ISO 9001 a Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.​ Sp.K. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO 17025 (certyfikat akredytacji AB912).

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

 • jednostki administracji lokalnej
 • podmioty świadczące usługi publiczne
 • wszelkie inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne) zainteresowane wsparciem w zakresie ochrony środowiska wymagającym uwzględnienia złożonego charakteru obszarów zamieszkałych

Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!