Przyroda

Przyroda - ikona

Usługi oferowane przez Pracownię Konsultingową firmy LEMITOR obejmują szerokie spektrum opracowań i ekspertyz poświęconych ocenie i waloryzacji zasobów naturalnych.
Wykonujemy zarówno opracowania mające na celu opisanie i ocenę stanu komponentów przyrodniczych jak i dokumentacje określające wpływ inwestycji na komponenty środowiska (tak w ujęciu kompleksowym jak i tematycznym) w tym szczególnie:

Dokumentacje określające wpływ inwestycji sporządzamy zarówno dla etapu jej planowania, prowadzenia jak i późniejszej eksploatacji (tj. po zakończeniu inwestycji).
Opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów Pracowni Konsultingowej posiadających duże kompetencje również w zakresie prowadzenia badań terenowych. Jest to szczególnie istotne np. w przypadku realizacji inwentaryzacji przyrodniczych.

Na każdym etapie opracowania dokumentacji, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, zespół projektowy liczyć może na wsparcie Laboratorium Badawczego LEMITOR. Ogranicza to koszty i czas realizacji zadania w sytuacji kiedy niezbędnym okazuje się np. określenie  jakości wód czy gleb analizowanego terenu.

Pracownia Konsultingowa firmy LEMITOR jest certyfikowana zgodnie z ISO9001 przez TUV Nord Polska oraz posiada certyfikat ISO14001 a Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO17025 (certyfikat akredytacji AB912).

 

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

  • instytucje sprawujące nadzór lub administrujące obszarami cennymi przyrodniczo
  • jednostki administracji lokalnej zainteresowane waloryzacją posiadanych zasobów przyrodniczych
  • wszelkie inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne) zainteresowane sporządzeniem oceny przyrodniczej terenu (np. na potrzeby planowanej inwestycji)


Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!