Certyfikat ISO 14001

Certyfikat zgodności z normą ISO 14001 stanowi potwierdzenie wdrożenia i stosowania przez organizację systemu zarządzania środowiskowego. Norma może być stosowana przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju co powoduje, że jest powszechnie rozpoznawalna w kraju i poza jego granicami.

Pracownia Konsultingowa firmy LEMITOR uzyskała certyfikat ISO 14001 w 2017 roku. Początkowo jednostką certyfikującą była Polska Akademia Jakości CERT, aktualnie jest to natomiast PCC-Cert będąca jednostką akredytowaną przez PCA. Wdrożenie i stosowanie normy ISO 14001 zapewnia, że usługi doradcze świadczone są z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i działań ukierunkowanych na ograniczanie zużycia surowców i energii.