Certyfikat ISO 9001

Certyfikat zgodności z normą ISO 9001 stanowi potwierdzenie wdrożenia i stosowania przez organizację systemu zarządzania jakością. Norma może być stosowana przez wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju co powoduje, że jest powszechnie rozpoznawalna w kraju i poza jego granicami.

Pracownia Konsultingowa firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.​ Sp.K. uzyskała certyfikat ISO 9001 w 2004 roku. Jednostką certyfikującą jest TÜV NORD Polska. Wdrożenie i stosowanie normy ISO 9001 zapewnia, że usługi doradcze świadczone są z uwzględnieniem zasad jakości normy w tym w szczególności: zorientowania na klienta, zaangażowania ludzi i ciągłego doskonalenia.

Logo tuv