BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA - BADANIA BIEGŁOŚCI

 

Szanowni Państwo,

 w trosce o podnoszenie jakości pracy Pracowni Badań Biegłości firmy LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA sp. z o.o. sp.k. zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jednym z nadrzędnych celów Polityki Jakości Pracowni Badań Biegłości jest zaspakajanie potrzeb klientów, dlatego też Państwa opinie i uwagi zastaną przeanalizowane i wykorzystane w procesie doskonalenia poziomu usług świadczonych przez laboratorium.

Zbigniew Lewicki

LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA sp. z o.o. sp.k.

 

DANE WYPEŁNIAJĄCEGO

OCENA POZIOMU ŚWIADCZONYCH USŁUG

Wydane sprawozdania z badań biegłości: