BADANIE POZIOMU SATYSFAKCJI KLIENTA - LABORATORIUM

Szanowni Państwo,

 w trosce o podnoszenie jakości pracy Laboratorium Badawczego firmy Lemitor Ochrona Środowiska   Sp. z o.o. zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Jednym z nadrzędnych celów Polityki Jakości Laboratorium Badawczego jest zaspakajanie potrzeb klientów, dlatego też Państwa opinie i uwagi zastaną przeanalizowane i wykorzystane w procesie doskonalenia poziomu usług świadczonych przez laboratorium.

Zbigniew Lewicki
Prezes Zarządu Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

DANE WYPEŁNIAJĄCEGO

OCENA POZIOMU ŚWIADCZONYCH USŁUG

Wydane sprawozdania z badań: