WROCŁAW (v.Pl)

×

Ostrzeżenie

Submissions for this form are closed.

LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o.

Siedziba główna

ul. Jana Długosza 40
51-162 Wrocław

NIP 895-17-96-072
REGON 932930170
KRS 0001015128
Sąd Rej. Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydz. Gosp. KRS

Bank Zachodni WBK S.A. 6 O/Wrocław: 42 1090 2398 0000 0006 0828 3207
 

telefon/faks:         

 

 

e-mail:

+48 71 325 25 90

+48 71 326 02 40

+48 71 372 79 02

biuro@lemitor.com.pl

 

Pracujemy od godziny 7:00!

Informujemy, że wszelkie dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są zgodnie z RODO a szczegółowe zapisy klauzuli można znaleźć na dedykowanej podstronie. Kliknij aby dowiedzieć się więcej.