Polityka Jakości

 

Podstawowym celem firmy LEMITOR jest zapewnienie klientom kompleksowej obsługi w zakresie ochrony środowiska, m.in. poprzez bezpośrednią współpracę Pracowni Konsultingowej ze znajdującym się w obrębie przedsiębiorstwa akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawczym.

Kierownictwo firmy LEMITOR deklaruje stosowanie polityki jakości dla Pracowni Konsultingowej i Laboratorium Badawczego stosownie do wymagań odpowiednich norm.

 

Polityka Jakości Laboratorium Badawczego