Woda - badania ścieków i wody

Badanie wody i ścieków

Zakres usług oferowanych przez Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. obejmuje pobieranie próbek oraz analizy wód i ścieków. Usługi realizowane są przez doświadczony zespół specjalistów regularnie uczestniczących w szkoleniach i porównaniach międzylaboratoryjnych. Na każdym etapie realizacji zadania wykorzystywane są jedynie sprawdzone rozwiązania czołowych dostawców i producentów, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

 

Usługa realizowana jest w ustalonym i dogodnym dla każdej ze stron terminie.

Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie całego kraju!

 

Zakres usług badań wód i ścieków obejmuje m.in.

  • pobieranie próbek wód i ścieków (próbki chwilowe i średniodobowe)
  • badanie jakości wody
  • odczyn i przewodnictwo elektryczne PEW
  • określenie suchej pozostałości i zawiesiny
  • oznaczanie wskaźnika BZT i ChZT
  • zawartość jonów oraz stężenie metali
  • określenie stężenia fosforu i fosforanów oraz azotu ogólnego i innych jego form
  • indeks fenolowy
  • substancje ropopochodne

 

Usługi świadczone są przez Laboratorium Badawcze LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. akredytowane zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem certyfikatu akredytacji AB 912, co pozwoli poznać dokładnej aktualny obszar akredytowanych pomiarów i badań.

Po wcześniejszych uzgodnieniach istnieje możliwość oznaczenia innych związków w pobranych próbkach. Firma LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. współpracuje z szeregiem uznanych i sprawdzonych akredytowanych laboratoriów badawczych, co umożliwia nam zaoferowanie Państwu kompleksowej oferty obejmującej także bardzo specyficzne oznaczenia.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.