Oprogramowanie dla firm

Oprogramowanie dla firm

Dąb (łac. Quercus) od wieków stanowił symbol mądrości, twórczej potencji, dzielności, siły jak również wytrzymałości i długowieczności. Jeśli dodać do tego jeszcze kojarzoną z nim życzliwość i przyjazność człowiekowi to oczywiste staje się, że Quercus to idealna nazwa dla stworzonej przez nas aplikacji.

Produkt dedykowany dla specjalistów odpowiedzialnych za prowadzenie i nadzorowanie środowiskowych aspektów działalności przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również dostęp do informacji dla kadry menadżerskiej w tym kontrolę uzyskiwanych parametrów środowiskowych i związanych z nimi kosztów. Wykorzystując dostępne rozwiązania informatyczne stworzyliśmy produkt wspomagający zarządzanie zagadnieniami ochrony środowiska zachowując jednocześnie przyjazny dla użytkownika interfejs.

 

Dzięki modułowej budowie produkt wpasowuje się w potrzeby zakładów o różnym poziomie złożoności, przy czym walory aplikacji w pełni ujawniają się przy znacznym stopniu skomplikowania prowadzonych procesów, dużej skali interakcji ze środowiskiem czy też w przypadku przedsiębiorstw o rozbudowanej strukturze organizacyjnej.

 

Kluczowe funkcjonalności oprogramowania to:

  • dane opisowe (np. parametry emitora czy też wyniki archiwalnych i aktualnych pomiarów)
  • dane graficzne (np. w postaci planów i map rastrowych), dane wektorowe (w postaci map - wektorowych oraz modeli 3D obiektów)
  • zintegrowany moduł sprawozdawczości obejmujący np. formularze opłat za korzystanie ze środowiska, rejestr PRTR, KOBIZE, bilans LZO (jako przykład możliwych dalszych funkcjonalności programu), opłat produktowych itp.
  • możliwość tworzenia i eksportu raportów o indywidualnie zdefiniowanym zakresie (np. wielkości emisji z wybranych źródeł czy wysokość naliczonych opłat za interesujący okres itp.)
  • opcja automatycznego importu danych z wynikami przeprowadzonych pomiarów środowiskowych (np. zanieczyszczeń do powietrza, hałasu czy też innych parametrów środowiskowych)
  • intuicyjny graficzny interfejs użytkownika
  • moduł 3D obiektu (instalacji) nie tylko ułatwiający percepcję prezentowanych informacji ale również zwiększający możliwości wizualizacji symulowanych zjawisk oraz analizy złożonych układów przestrzennych
  • możliwość prowadzenia zaawansowanych analiz topologicznych dzięki pełnemu zintegrowaniu informacji o emisjach (np. ich wielkości, rodzaju, źródle) z informacjami o samym obiekcie (np. położeniu poszczególnych obiektów i instalacji).

Tworząc aplikację świadomi byliśmy potencjału jaki w niej tkwi. Efektem naszych prac jest narzędzie mogące stanowić w przedsiębiorstwie podstawowe źródło danych środowiskowych w oparciu o które podejmować można decyzje i planować działania. Co więcej - oferowane narzędzie w pełni dostosowane do potrzeb użytkownika zapewnia jednocześnie elastyczność i umożliwia dokonywanie modyfikacji bez osłabienia spójności i przejrzystości narzędzia. Projektując aplikację duży nacisk położyliśmy na taką jego konstrukcję by możliwa była jego modyfikacja wraz ze zmieniającym się otoczeniem.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.