Rury jako symbol porównań międzylaboratoryjnych

Porównania międzylaboratoryjne TUBE-PT

Wyniki pomiarów emisji gazów odlotowych przekazywane przez laboratoria badawcze działające w obszarze związanym z ochroną środowiska dostarczają prowadzącym instalacje przemysłowe przejrzystą, istotną informację o działaniu instalacji oraz niejednokrotnie stanowią ważny element badań i dokumentacji wymaganej przepisami prawa.
 

Złożoność czynników mających wpływ na wynik oraz często brak możliwości powtórnego uchwycenia panujących w danym momencie warunków wymagają nie tylko właściwego sprzętu ale również doświadczonej i kompetentnej obsługi. Wiarygodność i rzetelność uzyskiwanych danych pomiarowych ma przy tym znaczenie kluczowe, a najlepszym ze sposobów ich weryfikacji są porównania międzylaboratoryjne.

Porównania międzylaboratoryjne to ocena zdolności laboratorium do uzyskiwania wyników miarodajnych w określonych rodzajach badań. W praktyce uczestnictwo oznacza szereg korzyści w postaci:

 • wzrostu zaufania Klientów do laboratoriów mogących wykazać się pozytywnymi wynikami udziału w badaniach
 • potwierdzenia kompetencji laboratorium
 • możliwości wskazania laboratorium konieczności doskonalenia procesu pomiarowego
 • wymiany doświadczeń i spostrzeżeń w trakcie pomiarówpomiędzy specjalistami branży
 • oceny metod i praktyki pomiarowej stosowanych przez laboratorium

Badania biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne prowadzone są w ramach organizowanych okresowo serii i w jednym z niżej wymienionych zakresów:

 • strumień objętości, TOC (pakiet badań WHITE),
 • strumień objętości, CO, SO2, NO2 (pakiet BLUE),
 • strumień objętości, HCl, benzen (pakiet BLACK/w przygotowaniu).

 

 

 

 

Program badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne adresowany jest do wszystkich laboratoriów badawczych - akredytowanych lub starających się o akredytację - które w ramach swojej działalności wykonują pomiary emisji gazów odlotowych do powietrza w zakresie badań objętych ofertą.

 

Jednym z podstawowych kryteriów dających możliwość uzyskania miarodajnych wyników porównań międzylaboratoryjnych dla wszystkich ekip pomiarowych są porównywalne warunki wykonania pomiaru. Jest o to szczególnie trudno w obszarze pomiarów emisji. Mając powyższe na uwadze oferujemy możliwość realizacji porównań międzylaboratoryjnych realizowanych na specjalnie do tego celu zbudowanej instalacji. Umożliwia to przeprowadzenie pomiarów w warunkach identycznych, w tym samym czasie szeregu ekipom pomiarowym co zapewnia najwyższy poziom wiarygodności porównania.

Nasze atuty to m.in.:

 • możliwość pomiaru stężeń gazów takich jak SO2, CO, NO2, HCl, benzen i propan jak również natężenia przepływu,
 • 11 stanowisk pomiarowych (rozmieszczonych w odległości pięciokrotności średnicy hydraulicznej) dających możliwość jednoczesnego udziału wielu zespołów pomiarowych,
 • stanowiska pomiarowe zapewniające takie same, jednolite warunki pomiaru,
 • stanowiska pomiarowe wyposażone w dwa króćce pomiarowe M64x4 zamontowane pod kątem 900 oraz indywidualne gniazdo zasilania 220-240V,
 • stanowiska zapewniające ergonomię i podstawowy komfort pracy,
 • możliwość udziału dużej liczby zespołów pomiarowych gwarantująca przeprowadzenie miarodajnej analizy statystycznej otrzymywanych wyników,
 • system zdalnego dostępu umożliwiający uczestnikom zarówno przekazywanie danych do laboratorium jak i odczyt uzyskanych wyników,
 • możliwość pobierania próbek z zastosowaniem różnych metodyk pobierania próbek gazów odlotowych,
 • zakres nastaw poszczególnych parametrów gazów odlotowych (natężenie przepływu, stężenia i emisje gazów) dający możliwość wytworzenia mieszanin w szerokim zakresie mierzonych parametrów.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.