Podpisywanie wniosku i pozwolenia

Wnioski i pozwolenia środowiskowe

Sporządzanie wszelkiego rodzaju wniosków o wydanie pozwoleń i operatów środowiskowych to ważny element oferty Pracowni Konsultingowej firmy LEMITOR. Prawidłowe opracowanie i uzasadnienie wniosku o wydanie interesującej decyzji środowiskowej niejednokrotnie warunkuje możliwość rozpoczęcia inwestycji czy też uruchomienia planowanej działalności. Warto tego rodzaju usługę zlecić specjalistom firmy LEMITOR i mieć pewność profesjonalnej i terminowej realizacji.

 
Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Zakres usług obejmuje kompleksowe opracowanie następujących przykładowych wniosków:

  • o wydanie (lub zmianę) pozwolenia zintegrowanego (IPPC)
  • o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
  • o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • o wydane pozwoleń wodno-prawnych (na pobór wód i/lub odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi)
  • o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, ich transport lub unieszkodliwianie
  • o ustalenie terenów ochrony ujęć wody podziemnej
  • o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2
  • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

W każdym przypadku opracowany przez nas wniosek zawiera część merytoryczną obejmującą w zależności od potrzeb wyniki analiz i obliczeń ale również np. modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykonanego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Realizujemy prace o różnym stopniu złożoności, również w przypadkach kiedy opracowanie przyjmuje kształt samodzielnego operatu traktującego o interakcjach ze środowiskiem danego komponentu czy też wymaga opracowania raportu początkowego.

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001.

Istnieje możliwość upoważnienia przedstawiciela firmy LEMITOR do reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej (pozwolenia) co przyspiesza całą procedurę i oznacza mniejszą uciążliwość dla Klienta.
 
 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.