Jabłka jako symbol dokumentacji nietypowych

Dokumentacje nietypowe

Ochrona środowiska to szerokie spektrum zagadnień często odnoszących się do specyficznych potrzeb czy specjalistycznego obszaru wiedzy. Informacja o interesujących aspektach środowiska (w postaci wyniku badań, analizy czy raportu) może jednocześnie stanowić przy tym źródło informacji kluczowej dla podejmowanych działań. Połączeniu obu tych faktów powoduje, że w określonych przypadkach potrzebne jest sporządzenie opracowania specyficznego, cechującego się parametrami ściśle opisanymi potrzebami Klienta i dającego odpowiedź na konkretne jego pytania.

Czy nowe urządzenia wpłyną na mniejszą emisję (a poprzez to - mniejsze koszty prowadzenia biznesu)? Czy możliwe jest zidentyfikowanie spalania odpadów w paleniskach domowych w oparciu o skład popiołu? Jak przystosować się do zmian klimatu w obszarze miejskim? Charakter pytań może być różny a jedyne co je łączy to fakt, że nie da się ich ściśle zaklasyfikować do jednej z opisanych gdzie indziej kategorii a odpowiedź na nie - z uwagi na ich specyfikę - wymaga opracowania przez autorów o dużej wiedzy i doświadczeniu.

Wśród opracowań tego typu oferowanych przez naszych specjalistów znajdują się również kompleksowe opracowania o stanie środowiska danego obszaru, które pełnić mogą ważną funkcję promocji i informacji o środowisku. Usługa ma charakter pełny i obejmować może pozyskanie danych, ich opracowanie jak również całość prac redakcyjno-wydawniczych.

Przed przystąpieniem do realizacji cel jak i zakres pracy są dokładnie uzgadniane z Klientem tak, by efekt realizacji usługi możliwie w pełni odpowiadał zgłaszanym potrzebom. Nasze doświadczenie to najlepsza gwarancja, że każde tego rodzaju zamówienie zrealizowane zostanie w sposób uwzględniający indywidualne podejście. O ile to niezbędne, na każdym etapie realizacji, wsparcia udzielić może Laboratorium Badawcze LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

 
Ofertę kierujemy do administracji, podmiotów publicznych i przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001. Wykonanie analiz środowiskowych (w zakresie adekwatnym do potrzeb) realizują pracownicy Laboratorium Badawczego LEMITOR akredytowanego zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji.
 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.