Środowisko - zachód słońca

Oceny i raport oddziaływania na środowisko

Raport oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych elementów procedury oceny oddziaływania na środowisko. Dla części przedsięwzięć procedura ta jest obligatoryjna, dla innych jedynie fakultatywna.

Konieczność przygotowywania raportu o oddziaływaniu na środowisko pojawić się może na różnych etapach prowadzonej działalności: na etapie uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu lub na etapie oceny rozwiązań projektowych przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

 
Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Usługa ma charakter kompleksowy i może obejmować również wstępne etapy procedury administracyjnej kiedy obowiązek sporządzenia raportu nie jest jeszcze przesądzony. W takim przypadku nasza oferta uwzględnia:

  • sporządzenie Karty Informacyjnej Projektu na podstawie której właściwy organ decyduje o ewentualnym obowiązku sporządzenia raportu
  • jeśli obowiązek sporządzenia raportu zostanie nałożony: opracowanie właściwego raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Dzięki wielu latom zbieranych doświadczeń, specjaliści Pracowni Konsultingowej LEMITOR zapewniają dziś realizację usługi na wysokim poziomie.

Usługa ma charakter kompleksowy i prócz wspomnianej możliwości reprezentacji przed organami administracji, obejmować może również aktywny udział w konsultacjach społecznych (udział w spotkaniach z zainteresowanymi stronami).

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001.

Istnieje możliwość upoważnienia przedstawiciela firmy LEMITOR do reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z opracowaniem raportu co przyspiesza całą procedurę i oznacza mniejszą uciążliwość dla Klienta.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.