Autostrada - opracowania akustyczne

Opracowania i mapy akustyczne

Opracowania akustyczne to kategoria specjalistycznych opracowań łączących w sobie zarówno elementy badań terenowych jak i analizy, oceny i obliczenia, które jako całość mają na celu opisanie stanu środowiska akustycznego. Opracowania takie koncentrować mogą się na danym obszarze ale także mogą odnosić się bezpośrednio do wpływu powodowanego przez dane przedsięwzięcie.

Zagadnienia hałasu i drgań w środowisku to silna strona naszego zespołu. Bez względu na to czy mowa o pomiarach czy też o różnego rodzaju obliczeniach i modelowaniu hałasu - jesteśmy w tym obszarze kompetentni. Nasze doświadczenie przy realizacji największych projektów to najlepsza rekomendacja - tak jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie jak i możliwości organizacyjne złożonych zadań.

 
Ofertę kierujemy do administracji, podmiotów publicznych i przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Usługi opracowań akustycznych obejmują szerokie spektrum prac spośród których najbardziej typowe z naszych opracowań to:

  • mapy akustyczne miast i aglomeracji miejskich obejmujące zarówno część graficzną i opisową jak również - na życzenie Zamawiającego - portale internetowe prezentujące treść
  • mapy akustyczne dla obiektów infrastruktury transportowej
  • programy ochrony przed hałasem dla obszarów miast i gmin
  • dopuszczalny poziom hałasu
  • analizy akustyczne sporządzane na potrzeby opracowywanych kart informacyjnych projektu, raportów oceny oddziaływania na środowisko czy też analiz porealizacyjnych
  • oceny wpływu stosowanych rozwiązań w budownictwie na klimat akustyczny (np. rodzaju stolarki okiennej, ekranów akustycznych itp.)
  • wszelkiego rodzaju opracowania z zakresu akustyki sporządzane według indywidualnych oczekiwań Klienta

 

Korzystamy jedynie z najlepszych rozwiązań technicznych w zakresie pomiarów (SVANTEK i RION), GIS (ArcGIS i QGIS) oraz obliczeń, modelowania i mapowania hałasu (SoundPLAN i CadnaA).

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001. Pomiary hałasu i drgań realizują pracownicy Laboratorium Badawczego LEMITOR akredytowanego zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.