Przyrząd do pomiarów akustycznych hałasu

Pomiary akustyczne hałasu i drgań

Firma LEMITOR posiada duże kompetencje w zakresie pomiarów hałasu i drgań w środowisku. Przejawia się to nie tylko szerokim zakresem akredytacji pomiarów hałasu i drgań ale przede wszystkim - doświadczeniem zespołu i bogatym portofolio zrealizowanych projektów.

 

Usługa realizowana jest w ustalonym i dogodnym dla każdej ze stron terminie.

Ofertę kierujemy do podmiotów zlokalizowanych na terenie całego kraju!

 

Naszym celem zawsze jest uzyskanie dokładnej i precyzyjnej informacji o uciążliwości akustycznej, zgodnie z zakresem zdefiniowanym przez Klienta.

W każdym przypadku sam pomiar poprzedzony jest dokładnymi uzgodnieniami mającymi na celu ustalenie warunków technicznych wykonania pomiaru oraz oczekiwań co do wymogów formalnych, zgodnie z którymi pomiar ma być przeprowadzony.

Dzięki bogatej bazie sprzętowej jesteśmy w stanie realizować sesje pomiarowe również o dużej skali, wymagającej jednoczesnego użycia wielu przyrządów pomiarowych. W naszej pracy korzystamy z sonometrów i kalibratorów dźwięku uznanych producentów a jeśli jest to potrzebne, to sesja pomiarowa może obejmować również rejestrację dźwięku i/lub obrazu, a także parametrów meteorologicznych.

Zakres wykonywanych pomiarów obejmuje m.in.

  • badanie poziomu hałasu w mieszkaniu, budynkach zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej

  • hałas generowany przez maszyny i urządzenia

  • hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych

  • hałas komunikacyjny pochodzący od dróg, linii kolejowych i linii tramwajowych

  • hałas lotniczy

Wykonujemy również badania ekranów akustycznych "in situ" zgodnie z normą PN-ISO 10847, a także pomiary hałasu i drgań w środowisku pracy.

 

Usługi świadczone są przez Laboratorium Badawcze LEMITOR akredytowane zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem certyfikatu akredytacji AB 912, co pozwoli poznać dokładnej aktualny obszar akredytowanych pomiarów i badań.

Po wcześniejszych uzgodnieniach istnieje możliwość zorganizowania pomiarów również innych parametrów akustycznych zmierzających np. do oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, czy oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki. LEMITOR współpracuje z szeregiem uznanych i sprawdzonych akredytowanych laboratoriów badawczych, co umożliwia nam zaoferowanie Państwu kompleksowej oferty obejmującej również inne specjalistyczne pomiary z zakresu akustyki i drgań w obszarze ochrony środowiska.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.