Liczby - Raporty początkowe

Raport początkowy

Konieczność wykonywania raportu początkowego i końcowego wynika bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska i pojawia się (w dużym uogólnieniu) na etapie uruchamiania instalacji nowej lub istotnie zmienionej. Celem jest określenie stanu środowiska przed uruchomieniem planowanej działalności (tj. stanu "początkowego") tak, aby na etapie likwidacji instalacji (tj. na etapie "końcowym") było możliwe dokonanie oceny na ile prowadzona działalność przyczyniła się do pogorszenia jakości analizowanego obszaru.

Często niedocenianym aspektem procedury sporządzania raportu początkowego i końcowego jest fakt, że opracowanie takie stanowić może swoistą polisę zabezpieczającą przedsiębiorcę przed nieuprawnionymi zarzutami spowodowania szkody w środowisku!

 
Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Zakres usług jest ściśle dostosowany do ustalonego zakresu i może obejmować:

  • analizę czy sporządzenie raportu jest wymagane
  • kompleksowe opracowanie raportu początkowego lub końcowego

 

Ten rodzaj opracowań środowiskowych idealnie wpisuje się w profil usług świadczonych przez firmę LEMITOR. Specjaliści Pracowni Konsultingowej zapewniają realizację części merytorycznej i opisowej podczas gdy przedstawiciele Laboratorium Badawczego koncentrują się na planowaniu i realizacji pomiarów i badań środowiska.

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001. Wykonanie analiz środowiskowych (w zakresie adekwatnym do potrzeb) realizują pracownicy Laboratorium Badawczego LEMITOR akredytowanego zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji.

Istnieje możliwość upoważnienia przedstawiciela firmy LEMITOR do reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu administracyjnym prowadzonym w związku z opracowaniem raportu początkowego (lub końcowego) co przyspiesza całą procedurę i oznacza mniejszą uciążliwość dla Klienta.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.