Teren - Analizy porealizacyjne

Analiza porealizacyjna

Analiza porealizacyjna to opracowanie o charakterze zbliżonym do raportu o oddziaływaniu na środowisko przy czy w odróżnieniu od tego pierwszego - realizowana jest po zakończeniu procesu inwestycyjnego. Celem jest określenie czy faktyczna skuteczność zastosowanych rozwiązań minimalizujących oddziaływanie na środowisko zgodna jest z założeniami przyjętymi na wcześniejszych etapach planowania inwestycji.

 
Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Usługa ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie typowe elementy charakterystyczne dla tego rodzaju analiz:

  • sprawdzenie czy cele odnoszące się do zagadnień środowiska wyznaczone w projekcie zostały osiągnięte,
  • kontrolę mającą na celu określenie czy eksploatacja przedsięwzięcia odpowiada zaakceptowanym standardom i praktykom ochrony środowiska,
  • określenie czy procedury kontrolne są właściwe i zapewnią spełnianie wymagań środowiskowych także w przyszłości,
  • wskazanie ewentualnych błędów realizacyjnych mogących skutkować zwiększoną uciążliwością dla środowiska

 

Wieloletnie doświadczenie specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR to gwarancja prawidłowego wykonania usługi. Posiadamy szerokie doświadczenie w sporządzaniu tego rodzaju opracowań - szczególnie w odniesieniu do inwestycji w przemyśle oraz infrastrukturze. O ile to niezbędne, na każdym etapie realizacji, wsparcia udzielić może Laboratorium Badawcze LEMITOR.

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001. Wykonanie analiz środowiskowych (w zakresie adekwatnym do potrzeb) realizują pracownicy Laboratorium Badawczego LEMITOR akredytowanego zgodnie z normą PN-EN/ISO 17025 przez Polskie Centrum Akredytacji.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.