Trawa - środowisko

Przegląd środowiskowy i audyt ekologiczny

Przegląd ekologiczny to instrument umożliwiający ocenę stopnia oddziaływania prowadzonej działalności istniejących obiektów. Przesłanką do sporządzenia przeglądu ekologicznego może być zarówno wydana decyzja administracyjna jak też dobrowolna decyzja zarządzającego obiektem. Opracowanie przeglądu ekologicznego dostarcza bowiem szereg informacji ważnych dla prowadzonego procesu decyzyjnego ale również istotnych dla budowy pozytywnego wizerunku prowadzonego biznesu.

Audyt środowiskowy to również narzędzie o charakterze przeglądowym. W odróżnieniu jednak od przeglądu ekologicznego, audyt środowiskowy odnosi się do aspektów formalnych prowadzonej działalności. Informuje on o zgodności prowadzonej działalności z aktualnie obowiązującymi przepisami i wskazuje ewentualne braki w tym zakresie. Daje pełny obraz sytuacji wraz ze określeniem obszarów wymagających poprawy oraz ryzyk związanych z brakiem działań naprawczych.

 
Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw dowolnej wielkości zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Zakres usług obejmuje wszystkie podstawowe elementy wymagane w tego rodzaju opracowaniach - w tym wizję terenową. Opracowanie może również w bardziej szczegółowy sposób odnosić się do zagadnień zdefiniowanych przez Zamawiającego jako szczególnie istotne.

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001.

W sytuacji kiedy sporządzenie przeglądu ekologicznego wynika jest konsekwencją decyzji administracyjnej, istnieje możliwość upoważnienia przedstawiciela firmy LEMITOR do reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu. Przyspiesza to całą procedurę i wiąże się z mniejszą uciążliwość dla Klienta.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.