Odświeżone logo

Lemitor Logo 2023
Zwiększamy nasze kompetencje i rozwijamy nasz zespół. Wraz z kolejnymi zmianami nadszedł też czas aby powórcić również do naszego logo i zasad wizualnej komunikacji. Zapewne wielu naszych Klientów zauważyło, że począwszy od drugiej połowy roku stopniowo zaczęły pojawiać się w naszych przekazach nowe elementy stylistyczne - nowa kolorystyka, inny styl a przede wszystkim - odświeżone logo.
 
Proces zmian nie został jeszcze zakończony, prowadzony jest stopniowo wraz z kolejnymi pojawiającymi się potrzebami w tym zakresie. Zakładamy jednak, że w przeciągu roku będziemy mogli powiedzieć, że kluczowe obszary zostały już stosownie zmodyfikowane a cała komunikacja jaką prowadzaimy będzie już w tym zakresie spójna i obejmować będzie wszystkie kluczowe obszary. Oczekujcie zmian!