Laboratoria

Laboratorium - ikona

Usługi oferowane przez Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR obejmują zarówno pobieranie próbek, pomiary terenowe jak i szeroki zakres analiz laboratoryjnych w następujących obszarach:

  • wody i ścieki
  • gleby i odpady
  • emisja i imisja w powietrzu
  • hałas i drgania
  • czynniki szkodliwe na stanowiskach pracy

Jesteśmy ponadto organizatorem badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne w zakresie pomiarów emisji do powietrza. Oferujemy w tym zakresie unikatowe na rynku rozwiązanie autorskie (PT-TUBE)  umożliwiające jednoczesne wykonanie pomiaru przez 11 zespołów pomiarowych przy zachowaniu tych samych warunków.

Wszystkie analizy laboratoryjne wykonywane są z użyciem odczynników wysokiej jakości, certyfikowanych wzorców i materiałów odniesienia oraz sprzętu wysokiej klasy uznanych producentów.

Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO17025 (certyfikat akredytacji AB912).

 

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

  • podmioty (osoby prawne lub fizyczne) zainteresowane monitoringiem lub kontrolą stanu elementów środowiska
  • inne laboratoria lub firmy doradcze zainteresowane uzupełnieniem własnej oferty usługami świadczonymi przez Laboratorium Badawcze LEMITOR
  • laboratoria wykonujące pomiary emisji do powietrza zainteresowane zwiększeniem kompetencji poprzez udział w badaniach biegłości


Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!