Przemysł

Przemysł - ikona

Propozycja usług skierowanych do wszelkiego rodzaju podmiotów prowadzących działalność produkcyjną to szczególna część oferty firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. Od początków istnienia spółki grupa ta stanowiła bowiem ważnego odbiorcę świadczonych usług. To właśnie w dużej mierze z myślą o producentach wszelkiego rodzaju dóbr nieustannie poszerzaliśmy zakres naszych usług dążąc do zaspokajania ich zróżnicowanych usług.

Dzisiaj oferta LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. to zarówno usługi wszelkiego rodzaju doradztwa i dokumentacji jak i badań ochrony środowiska, które w praktyce są w stanie zaspokoić potrzeby zakładów przemysłowych dowolnej branży i skali działania.

Wykonujemy zarówno prace wymagane na etapie planowania inwestycji jak i jej realizacji a następnie eksploatacji uruchamianych instalacji produkcyjnych. Nasze faktyczne możliwości i wieloletnie doświadczenie pozwalają na udział zarówno w projektach typu "greenfield" jak i niejednokrotnie bardzo skomplikowanych projektach "brownfield".

Oferta ma charakter w pełni kompleksowy i obejmuje zarówno:

  • wykonanie wszelkiego rodzaju analiz środowiska (np. w celu określenia stanu pierwotnego) i badań wpływu prowadzonej działalności na środowisko
  • sporządzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji ochrony środowiska jak również wsparcie w administracyjnej procedurze pozyskiwania decyzji środowiskowych

Do podmiotów prowadzących działalność kierujemy również ofertę outsourcingu ochrony środowiska. Obejmuje ona bieżącą obsługę przedsiębiorstwa w zakresie indywidualnie ustalonym z Klientem. Jest ona szczególnie interesująca dla podmiotów nie posiadających własnych służb ochrony środowiska jak też może być ona ciekawą alternatywą dla ich funkcjonowania w strukturach firmy.

Opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów Pracowni Konsultingowej posiadających dużą wiedzę nie tylko w zakresie wymaganych procedur i sporządzania dokumentacji ochrony środowiska lecz również szerokiej gamy procesów technologicznych wykorzystywanych w różnych branżach przemysłu. Pozwala to niejednokrotnie podpowiedzieć Klientowi rozwiązania stanowiące optymalne połączenie wymagań ochrony środowiska i kosztów prowadzenia działalności.

Na każdym etapie opracowania dokumentacji, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, zespół projektowy liczyć może na wsparcie Laboratorium Badawczego LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. Ogranicza to koszty i czas realizacji zadania w sytuacji kiedy niezbędnym okazuje się przeprowadzenie pomiarów parametrów środowiska.

Pracownia Konsultingowa firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. jest certyfikowana przez TUV Nord Polska zgodnie z ISO 9001 a Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. Sp.K. jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO 17025 (certyfikat akredytacji AB912).

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

  • mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną ale również usługową w dowolnym zakresie

  • zarządzający ochroną środowiska w dużych przedsiębiorstwach oraz zespoły odpowiedzialne za inwestycje polegające na rozbudowie i/lub modernizacji istniejących instalacji i obiektów

  • wszelkie inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne) działające na rzecz przemysłu i zainteresowane uzyskaniem profesjonalnego wsparcia w zakresie zagadnień ochrony środowiska (np. inwestorzy zastępczy, prowadzący badania geologiczne, kierujący projektami inwestycyjnymi, sporządzający studia wykonalności itp.)

Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!