Przemysł

Przemysł - ikona

Propozycja usług skierowanych do wszelkiego rodzaju podmiotów prowadzących działalność produkcyjną to szczególna część oferty firmy LEMITOR. Od początków istnienia spółki grupa ta stanowiła bowiem ważnego odbiorcę świadczonych usług. To właśnie w dużej mierze z myślą o producentach wszelkiego rodzaju dóbr nieustannie poszerzaliśmy zakres naszych usług dążąc do zaspokajania ich zróżnicowanych usług.

Dzisiaj oferta LEMITOR to zarówno usługi wszelkiego rodzaju doradztwa i dokumentacji jak i badań ochrony środowiska, które w praktyce są w stanie zaspokoić potrzeby zakładów przemysłowych dowolnej branży i skali działania.

Wykonujemy zarówno prace wymagane na etapie planowania inwestycji jak i jej realizacji a następnie eksploatacji uruchamianych instalacji produkcyjnych. Nasze faktyczne możliwości i wieloletnie doświadczenie pozwalają na udział zarówno w projektach typu "greenfield" jak i niejednokrotnie bardzo skomplikowanych projektach "brownfield".

Oferta ma charakter w pełni kompleksowy i obejmuje zarówno:

  • wykonanie wszelkiego rodzaju analiz środowiska (np. w celu określenia stanu pierwotnego) i badań wpływu prowadzonej działalności na środowisko
  • sporządzenie wszelkiego rodzaju dokumentacji ochrony środowiska jak również wsparcie w administracyjnej procedurze pozyskiwania decyzji środowiskowych

Do podmiotów prowadzących działalność kierujemy również ofertę outsourcingu ochrony środowiska. Obejmuje ona bieżącą obsługę przedsiębiorstwa w zakresie indywidualnie ustalonym z Klientem. Jest ona szczególnie interesująca dla podmiotów nie posiadających własnych służb ochrony środowiska jak też może być ona ciekawą alternatywą dla ich funkcjonowania w strukturach firmy.

Opracowania wykonywane są przez wykwalifikowanych ekspertów Pracowni Konsultingowej posiadających dużą wiedzę nie tylko w zakresie wymaganych procedur i sporządzania dokumentacji ochrony środowiska lecz również szerokiej gamy procesów technologicznych wykorzystywanych w różnych branżach przemysłu. Pozwala to niejednokrotnie podpowiedzieć Klientowi rozwiązania stanowiące optymalne połączenie wymagań ochrony środowiska i kosztów prowadzenia działalności.

Na każdym etapie opracowania dokumentacji, jeżeli tylko zaistnieje taka potrzeba, zespół projektowy liczyć może na wsparcie Laboratorium Badawczego LEMITOR. Ogranicza to koszty i czas realizacji zadania w sytuacji kiedy niezbędnym okazuje się przeprowadzenie pomiarów parametrów środowiska.

Pracownia Konsultingowa LEMITOR posiadaja certyfikat ISO9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz certyfikat zarządzania środowiskowego zgodnie z ISO 14001 a Laboratorium Badawcze firmy LEMITOR jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z ISO17025 (certyfikat akredytacji AB912).
 

Do kogo w szczególności kierujemy naszą ofertę?

  • mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną ale również usługową w dowolnym zakresie

  • zarządzający ochroną środowiska w dużych przedsiębiorstwach oraz zespoły odpowiedzialne za inwestycje polegające na rozbudowie i/lub modernizacji istniejących instalacji i obiektów

  • wszelkie inne podmioty (osoby prawne lub fizyczne) działające na rzecz przemysłu i zainteresowane uzyskaniem profesjonalnego wsparcia w zakresie zagadnień ochrony środowiska (np. inwestorzy zastępczy, prowadzący badania geologiczne, kierujący projektami inwestycyjnymi, sporządzający studia wykonalności itp.)


Dowiedz się więcej o zakresie naszych usług!