Pieniądze - opłaty

Opłaty środowiskowe i sprawozdawczość

Działalność biznesowa to również obowiązki przedsiębiorcy w zakresie uiszczania opłat i przekazywania okresowych sprawozdań. Część z nich odnosić się może również do zagadnień ochrony środowiska - o ile konieczność taka wynika z przepisów prawa.

Zlecenie tych czynności specjalistom profesjonalnie zajmującym się profesjonalnie ochroną środowiska może przynieść nie tylko oszczędność czasu ale niejednokrotnie również wymierną korzyść finansową. Praca specjalisty oznacza bowiem unikanie błędów w wypełnianej dokumentacji a w efekcie to również unikanie potencjalnych sankcji finansowych z tytułu nierzetelnego wypełniania obowiązku sprawozdawczego.

 
Ofertę kierujemy do przedsiębiorstw (w tym szczególnie do podmiotów małych i średnich) zlokalizowanych na terenie całego kraju!
 

Świadczone przez nas usługi w obszarze ochrony środowiska i obowiązków sprawozdawczych mają charakter kompleksowy i obejmują m.in.:

  • roczne rozliczenia z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
  • roczne sprawozdania o wysokości opłat produktowych i opakowaniowych
  • roczne zestawienia o odpadach
  • sprawozdania PRTR
  • przygotowanie raportu KOBiZE

Usługi świadczone są przez specjalistów Pracowni Konsultingowej LEMITOR posiadającej certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN/ISO 9001 wydany przez TÜV NORD Polska oraz System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą PN-EN/ISO 14001.

 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i przedstawimy szczegółową ofertę.