Firma

Początki firmy LEMITOR sięgają 1990 roku kiedy to działalność rozpoczęła Pracownia Ochrony Środowiska LEMITOR.

Zapoczątkowana wówczas przez absolwentów Politechniki Wrocławskiej działalność skupiona była początkowo wyłącznie na usługach pomiaru emisji i analizy zanieczyszczeń powietrza.

Od początku prowadzonej działalności firmie towarzyszył jednak konsekwentny i ukierunkowany rozwój. Efektem takich działań było nie tylko umiejętne powiększanie potencjału technicznego firmy ale przede wszystkim rozwój profesjonalnego zespołu i zakresu świadczonych usług.

W 1998 obszar świadczonych usług poszerzony został o specjalistyczne opracowania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami a uzyskane kompetencje pozwoliły wprowadzić do oferty również sporządzanie raportów o oddziaływaniu na środowisko.

Kolejny przełomowy czas w historii firmy to rok 2001 kiedy LEMITOR obejmuje realizację dużego zadania polegającego na monitoringu hałasu autostrady A4. Fakt ten jest o tyle istotny, że stanowił ważny przyczynek do późniejszej intensywnej rozbudowy obszaru usług z zakresu oceny hałasu w środowisku.

Początek XXI wieku to wreszcie czas kiedy firma odpowiadając na rosnące oczekiwania rynku rozpoczyna wdrażanie systemów zarządzania jakością. Starania uwieńczone zostają sukcesem w 2005 roku kiedy LEMITOR otrzymuje certyfikat zgodnie z ISO 9001 w obszarze kompleksowych usług i doradztwa ochrony środowiska wydany przez TUV Nord Polska. Wydarzenie to silnie motywuje do podejmowania dalszych działań w tym zakresie, które procentują już kilka lat później. W 2008 roku firma uzyskuje bowiem certyfikat akredytacji zgodnie z ISO 17 025 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Rok 2017 oznacza natomiast w historii firmy wdrożenie standardów systemu zarządzania środowiskowego zgodnych z ISO 14 001.

Ostatnie lata to przede wszystkim rozbudowa sieci placówek regionalnych w Bydgoszczy i Szczecinie a także pogłębianie kompetencji i umacnianie pozycji w już obszarze już świadczonych usług.

Optymistycznie patrzymy w przyszłość

Od ponad ćwierć wieku funkcjonowania jesteśmy obserwatorem ale też i uczestnikiem wydarzeń wolnej Polski. Burzliwe ale i twórcze początki transformacji, powódź tysiąclecia czy przystąpienie do Unii Europejskiej - w każdym z tych wydarzeń staraliśmy się dostrzegać i wykorzystywać pojawiające się szanse.

Dzisiaj LEMITOR to zespół dziesiątek specjalistów kompetentnych w szerokim spektrum usług monitoringu i doradztwa ochrony środowiska.

Śladem po skromnych początkach firmy jest dziś jedynie nasza wierność nazwie będącej akronimem pierwszej litery nazwiska założycieli i właścicieli oraz terminu "emitor" ściśle związanego z charakterem pierwotnie świadczonych usług.

Szerokie grono stałych klientów z kraju i zagranicy, kompetencje i nieustanna chęć rozwoju pozwalają nam optymistycznie spoglądać w przyszłość.

 

Firma rodzinna